Kosten

De kosten zijn € 1,- per lid per jaar met een minimum van € 375,- per jaar. Binnen deze kosten zit alles inbegrepen: alle beschikbare onderstaande software, onderhoud, support / ondersteuning, doorontwikkeling, hosting (onbeperkt dataverkeer en 1GB opslagruimte), email, beveiliging, backups, domeinregistratie, etc. De opstartkosten zijn € 100,- eenmalig.

  • Prijzen exclusief BTW.
  • Het gaat bij de telling van het aantal leden om zowel de spelende als niet-spelende leden die contributie betalen.
  • Narrowcasting / ClubTV zit standaard in het pakket. Hiervoor heeft u een mediaplayer per TV nodig à 150 EUR eenmalig.
  • 1 GB opslagruimte voor mail en foto's kan vergroot worden tot 5 GB (EUR 100) of onbeperkt opslagruimte (EUR 200). 1GB = ongeveer 12500 foto's, video's tellen niet mee en kan men onbeperkt uploaden.
  • Exclusief kosten automatische koppeling KNKV.
  • Uw club kan kiezen tussen een drie-, twee-, of éénjaar contract.
  • Dit is een systeem voor zowel korfbal- als voetbalverenigingen. In een enkel geval zit er niet uitwisselbare functionaliteit in.

Modules

Bestandsbeheer

Hier kunnen belangrijke bestanden van de club op een centraal punt worden opgeslagen ipv verspreid over meerdere computers. Alleen gebruikers (bestuursleden), die gemachtigd zijn, hebben toegang tot de bestanden

Forum

Overleg tussen bestuursleden kan nu ook online gedaan worden en hoeft niet beperkt te blijven tot fysieke vergaderingen. Zo kan efficiënt vergaderd worden binnen dit online forum.

Vrijwilligersmodule(wasschema, barschema, rijschema, fluitschema, keukendiensten,schoonmaken,lijnen trekken, etc)

Dit is een hele krachtige module waar alle taken binnen de club vastgesteld kunnen worden en toegewezen kunnen worden aan leden of teams. Een aantal mogelijkheden:
- U kunt taken verplicht stellen of niet
- Een taak toewijzen aan een wel of niet spelend lid
- Een minumum leeftijd vereisten, keuze uit man of vrouw
- U kunt met taken, punten of uren werken
- Het is mogelijk om voor een lid om een voorkeurstijd en data door te geven
- Onderling taken wisselen
- Eventueel af te kopen taken als u dat instelt
- (geautomatiseerd) herinneringsmails uitsturen
- Omdat deze module is gekoppeld aan het ledenbestand heeft u altijd een kloppende vrijwilligersadministratie
- Lid kan inloggen op een dashboard voor een overzicht van zijn/haar taken
- Familieregelingen / Ouder participatie
- Vrijwilligersbeheer waaronder het kunnen inzien van vragen van de vrijwilligers
- U heeft een overzicht van beschikbaarheid, verhinderingen en hoeveel uur men al heeft gewerkt/taken heeft voltooid

Commissies

Deze functionaliteit ondersteunt de vrijwilligers. Documenten hoeven nooit meer overgedragen worden per email, maar elke commissie heeft een eigen plek waar men documenten zoals notulen en vergaderingen kan plaatsen. Zo kunt u structuur aanbrengen in uw commissie en bij wisseling van de wacht gaat belangrijke informatie nooit verloren.